HistoriaWiza i dojazd Informacje Praktyczne Przewodnik Adresy Linki Fotografie
   

Deklaracja celna

Niespodzianką dla wielu turystów jest wypełnianie na granicy deklaracji celnej.

Kiedy lecę na urlop za granicę samolotem, na lotniskach moskiewskich czasami takich deklaracji nie trzeba już wypełniać, ale na granicy z Białorusią obowiązek ten jeszcze istnieje.

Tak więc, deklarację trzeba pokazać celnikom białoruskim. Na jej wypełnienie jest czas podczas postoju w Terespolu. Deklaracje są wyłącznie w języku rosyjskim (w przewodniku Pascala - pomyłka).

Dla nieznających języka rosyjskiego przetłumaczę punkty tej deklaracji.

Въезд (wjazd) Выезд (wyjazd) Транзит (tranzyt)
Trzeba odnotować: wjazd - dotyczy tych, którzy udają się do Rosji; albo tranzyt - dla tych, którzy przejeżdżają przez Rosję.

1. Сведения о лице (dane osobowe)
Фамилия - Nazwisko Имя - Imię Отчество - Imię ojca (nie jest stosowane w Polsce; dokładny przekład brzmiałby: ojcostwo;Polacy tego punktu nie wypełniają. )

     Страна постоянного проживания - Kraj stałego pobytu

     Гражданство/Подданство - obywatelstwo

     Паспорт - Paszport (numer)

     Из какой страны прибыли - Z jakiego państwa jedziecie (z Polski, albo z Rosji)
В какóю странó следóете - Do jakiego państwa jedziecie  

2. Сведения о наличии багажа - Dane o bagażu
2.1. Сопровождаемый багаж… (да-нет)  - Czy macie bagaż (tak-nie)
Количество мест - Ilość sztuk

2.2. Несопровождаемый багаж - Czy macie bagaż w innym miejscu (tak-nie)
Количество мест - Ilość sztuk  

3. Сведения о наличии товаров - Informacja o towarach
3.1. Национальная валюта… - Waluta narodowa (tak-nie)
Zawsze notują "tak", bo jakiś pieniądze zawsze ktoś ma.

Tabelka:
Наименование валюты - Nazwa waluty (PLN, USD, RUB, itd.)
Сумма/количество - Ilość
Цифрами - Cyframi
Прописью - słownie

Dalej idą punkty, gdzie trzeba zaznaczyć "tak-nie"
3.2. Оружие - Broń (zazwyczaj "nie")
3.3. Наркотики - Narkotyki (zazwyczaj "nie")
3.4. Предметы старины и искусства - Przedmioty zabytkowe i dzieła sztuki (dla zwykłych turystów - "nie")
3.5. Печатные издания… - Wydawnictwa drukowane (książki, gazety, itp. - najlepiej zapytać celnika, czy np. „Gazetę Wyborczą” trzeba koniecznie wpisywać)
3.6. Ядовитые… лекарства - Trucizny i mocne leki (raczej "nie")
3.7. Радиоактивные материалы - Materiały radioaktywne (zwykle "nie")
3.8. Объекты флоры, фаóны… - Okazy flory i fauny (rośliny, zwierzęta - zwykle "nie")
3.9. Высокочастотные… средства связи - Środki komunikacji (telefony komórkowe, itp.).
3.10. Товары, подлежащие обложению таможенными пошлинами - Towary podlegające ocleniu (zwykle "nie")
3.11. Временно ввозимые-вывозимые товары - Czasowo przywożone-wywożone towary (patrz niżej)
3.12. Транспортное средство - Środek transportu (samochód, rower, itp.)

Punkt 3.11 należy traktować jako opis rzeczy osobistych. Sens tego punktu polega na tym, żeby pokazać, iż w czasie pobytu za granicą nie prowadziliście żadnej działalności gospodarczej. Na przykład jeśli przywieźliście do Rosji komputer - to go nie sprzedaliście, albo nie kupowaliście drogiego sprzętu za pieniądze niewiadomego pochodzenia.
Zwykłe trzeba odnotować ten punkt jeśli macie drogi aparat fotograficzny, wideo, komputer.

Odwrotna strona deklaracji:

4. Сведения о товарах - informacja o towarach
4.1. Сведения о товарах указанных в п.п. 3.2 - 3.11 - informacja o towarach odnotowanych w p. 3.2 - 3.11
Наименование - Nazwa (na przykład: "kamera wideo")
Количество - Ilość
Цифрами - Cyframi
Прописью - Słownie
Стоимость в национальной валюте или долларах США - Wartość w walucie narodowej albo w dolarach (na przykład: "2000 PLN" albo "500 USD")

4.2 Сведения о транспортном средстве - Informacja o środku transportu

Na końcu należy podać datę i podpisać się (Подпись).  

Jeśli nie jesteście pewni, co trzeba deklarować, najlepiej jest pozostawić dany punkt niewypełniony i zapytać celnika, czy należy odnotować daną rzecz czy nie. Celnik zawsze pomoże, mimo jego groźnego wyglądu.

Chcę podkreślić, że należy zadeklarować wszystkie posiadane pieniądze - i złotówki i dolary i ruble. Drobnych pakunków i torebek nie trzeba odnotowywać w p. 2.1.  

Prawo celne zobowiązuje do wypełniania deklaracji w języku rosyjskim, ale można to zrobić też po polsku. Celnicy są do tego przyzwyczajeni.

Deklarację należy wypełnić przy wjeździe do Rosji (na Białoruś) w dwóch egzemplarzach, a przy wyjeździe - w jednym.  

Oba egzemplarze należy oddać celnikowi, z których jeden podbity on Państwu odda. Teoretycznie nie wolno tego zwróconego egzemplarza deklaracji gdzieś zapodziać, bo trzeba go będzie oddać w drodze powrotnej.
W razie jednak gdyby ktoś zgubił deklarację, nie powinien liczyć na darmową wycieczkę na Syberię z pełną obsługą! Kosztuje to jedynie trochę nerwów - nic więcej. Jeśli nie macie przy sobie drogich rzeczy, nawet od razu można ją „zgubić” (chociaż oczywiście lepiej tego nie robić)   

 
     
Moskwa.przewodnik.ru

Projekt internetowy Kałasznikowa Nikołaja (Moskwa, Rosja)

Wszelkie uwagi proszę wysyłać na adres: moskwa@przewodnik.ru

  Яндекс.Метрика