HistoriaWiza i dojazd Informacje Praktyczne Przewodnik Adresy Linki Fotografie
   

Niektóry prszepisy o ruchu drogowym w Rosji

Jaki dokumenty kierowca musi posiadać przy sobie?

    Art. 2.1.1. a) Zaświadczenie kierowcy i czasowe doświadczenie na prawo kierowania samochodem;
b) Dowód rejestracyjny ŚT;
c) Dokument stwierdzający posiadanie ŚT albo upoważnienie na używanie ŚT

    Art. 2.1.2. Kierowca i pasażerowie zobowiązani są używać wszystkich pasów bezpieczeństwa dostępnych w samochodzie. Jeżeli, na przykład wasz model samochodu ma pasy z tyłu - zobowiązany jesteś ich używać, jeżeli ich nie ma - wówczas nie).

    Art. 2.2. Kierowcy cudzoziemcy zobowiązani są posiadać:
a) Dowód rejestracyjny ŚT;
b) Międzynarodowe prawo jazdy (prawa jazdy rosyjskie są też międzynarodowymi);
c) Znak identyfikacyjny państwa, w którym samochód jest zarejestrowany (np. PL)

    2.3.1. Jeżeli uszkodzenie samochodu wydarzyło się w czasie jazdy - kierowca musi naprawić usterkę, a jeśli to nie jest możliwe - jechać do zakładu naprawczego, zachowując bezpieczeństwo.
(W przepisach nic nie jest napisane o sygnalizacji awaryjnej, itp. w czasie dojazdu do punktu naprawczego, ale lepiej ją włączyć i jechać po prawej stronie).

    2.5. Przy wypadku drogowym kierowca musi:
a) Bezzwłocznie się zatrzymać, włączyć sygnalizację awaryjną, postawić trójkąt ostrzegawczy, nie dotykać przedmiotów związanych z awarią;
b) udzielić pomocy poszkodowanemu, i w razie potrzeby odwieźć go swoim samochodem do szpitala;
c) usunąć pojazd z drogi umożliwiając innym pojazdom bezpieczny przejazd obok miejsca wypadku;
d) zgłosić wydarzenie milicji, zapisać adresy świadków.

    2.6. Jeśli nie ma poszkodowanych, w ramach obopólnej zgody, można spisać przyczyny i skutki wypadku, podpisać (żeby nikt nie zrezygnował za swoich słów), i przybyć do posterunku policji drogowej dla rejestracji wypadku.

Stosunki z samochodami specjalnymi

    3.2. Przy zbliżaniu się samochodu z niebieskim sygnałem na dachu - należy ustąpić z jego drogi przejazdu (Na Białorusi istnieje obowiązek zatrzymania się).

    3.3. Przy zbliżeniu się do samochodu z niebieskim sygnałem na dachu kierowca powinien zwolnić żeby w razie konieczności mieć możliwość zatrzymania się.

    3.4. Żółty sygnał na dachu nie daje pierwszeństwa pojazdowi, i służy tylko do informowania o pracach drogowych.

Sygnały światła

    6.3. Strzałki w lewo i w prawo zezwalają na skręt w lewo i w prawo. Strzałka w prawo zezwala też na nawrót.
(Uwaga! Kierowca jadący w kierunku strzałki nie pierwszeństwa, i musi ustąpić pierwszeństwa ŚT z innych kierunków. Czasami na bocznych drogach są światła ze strzałką na wprost - to znaczy, że można jechać, ale trzeba przepuścić ŚT jadące z lewej i z prawej strony).

    6.4. Czarny znak strzałki na świetle zielonym informuje kierowców o tym, że dla innych kierunków są oddzielne strzałki.

    Przejazd na świetle żółtym
6.14 Jeśli kierowca w momencie zapalania się żółtego światła nie ma możliwości bezpiecznego zatrzymania się - może jechać dalej. (W innym przypadku musi zatrzymać się.)

Inny

    7.2. Znak zatrzymania awaryjnego (trójkąt ostrzegawczy) musi być postawiony nie bliżej niż 15 metrów w terenie zabudowanym, i nie bliżej niż 30 m poza miastem.

    8.11. Nawracania zabrania się:
- na przejściach dla pieszych;
- w tunelach;
- na mostach, estakadach i pod nimi;
- w miejscach, gdzie widoczność drogi nawet w jednym kierunku jest mniejsza niż 100 metrów;
- na przystankach.

    9.4. Poza miastem, na autostradach i drogach gdzie można jechać z prędkością większą niż 80 km/h wzbroniona jest jazda lewym pasem jeśli prawy jest wolny.
W miastach na drogach, mających mniej niż 3 pasy w jednym kierunku, kierowcy mogą prowadzić samochód po dowolnym pasie ruchu.

Zatrzymanie się i postój

    Postój - to jest zatrzymanie się na dłużej niż 5 minut.

    12.1. Zatrzymywać wolno się na poboczu prawej strony drogi, a jeżeli nie ma pobocza - na skraju drogi.
Na lewej stronie drogi można parkować samochody w miastach na ulicach, mających tylko jeden pas ruchu dla każdego kierunku, bez linii tramwajowych.

    12.3. Postój w celu noclegu lub długiego odpoczynku poza miastem dozwolona jest tylko na specjalnych placach za krawędzią drogi.

    12.4. Zatrzymywanie zabronione jest:
- jeśli samochód przeszkadza tramwajom;
- na mostach, mających mniej niż 3 pasy ruchu w każdym kierunku, i pod nimi;
- w miejscach, gdzie odległość miedzy linią ciągłą i ŚT jest mniejsza, niż 3 metry;
- w odległości 5 metrów od przejścia dla pieszych i od skrzyżowania;
- jeśli widoczność drogi w jednym kierunku jest mniejsza niż 100 m;
- 15 metrów od przystanków komunikacji miejskiej; (Można zatrzymać się na tym przystanku dla wsiadania i wysiadania pasażerów, jeśli nie przeszkadzasz ŚT komunikacji miejskiej).

Skrzyżowania ze światłami

    13.6. Przy równych prawach tramwaj mają pierwszeństwo.

    13.7. Kierowca, który wjechał na skrzyżowanie na zielonym światłe musi opuścić je niezależnie od sygnału światła. Jednak, jeśli przed kolejnym światłem jest linia „stop" kierowca musi zastosować się do sygnału każdego światła.

Skrzyżowania bez świateł

    13.11. Na skrzyżowaniu równorzędnych dróg, tramwaj ma pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy.

    14.1. Kierowca zobowiązany jest ustąpić drogi pieszym, którzy przechodzą ulicę po pasach. (Taki przepis jest, chociaż prawie nikt do niego się nie stosuje).

    14.5. Zawsze trzeba ustąpić pierwszeństwa niewidomemu.

    14.6. Trzeba ustępować drogi przechodniom idącym do stojącego na przystanku ŚT. (Ten przepis, zwykłe jest stosowany.)

Światła na samochodach

    19.1. Musza być włączone gdy jest ciemno (krótkie albo długie światła).

    19.2. Długie  światła muszą być wyłączone:
- w miastach, gdzie droga jest oświetlona;
- gdy z naprzeciwka zbliża się pojazd w odległości mniejszej niż 150 m.

    19.3. W razie postoju w ciemnościach, albo w razie ograniczonej widzialności muszą być włączone światła postojowe.

    19.5. Światła musza być włączone w dzień w wypadku jazdy w:
- zorganizowanej kolumnie.

    22.8. Maksymalna ilość ludzi w samochodzie jest określana charakterystykami samochodu. (Ile osób napisane jest w dowodzie rejestracyjnym).
Ilość dzieci do 12 lat zależy tylko od ich wagi. Suma wag nie może przekraczać dozwolonej wagi w dowodzie rejestracyjnym.
Zabrania się przewozić dzieci do 12 lat na przednim fotelu bez specjalnego zezwolenia.

Długie przedmioty w samochodzie

    23.3. Bagaż nie może przeszkadzać kierowcy, zasłaniać znaków rejestracyjnych i świateł.

    23.4. Bagaż wykraczający poza gabaryty ŚT więcej niż o 0,4 m z boku i z przodu; lub z tyłu więcej niż o 1 m musi być oznaczony znakiem „niebezpieczny towar ".

    23.5. Przewóz bagaży wystających z tyłu więcej niż o 2 metry, albo z boku o więcej niż o 2,5 metra albo z góry o więcej niż 4 metry jest możliwe tylko w zgodzie ze specjalnymi przepisami.

Rowery

    24.1. Jeździć na rowerach po ulicach można po ukończeniu 14 lat, na motorynkach - z 16 lat. (W niektórych republikach granica wieku może być obniżona o 2 lata.)

    24.2. Jeździć można tylko po prawym pasie.

    24.3. Zabrania się odstawiać ręki od kierownicy.

    24.4. Na skrzyżowaniu rowery mają takie same prawa jak piesi.

 
     
Moskwa

Projekt internetowy Kałasznikowa Nikołaja (Moskwa, Rosja)

Wszelkie uwagi proszę wysyłać na adres: moskwa@przewodnik.ru

  Яндекс.Метрика